مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

۵٫۰۰/۵ ۲ ۵٫۰۰ / ۵ stars مدیریت استراتژیک چیست؟ مدیریت استراتژیک فرآیند مستمر برنامه ریزی ، نظارت ، تحلیل و بررسی و ارزیابی تمام مواردی است که نقش کلیدی در رسیدن سازمان به اهدافش ایفا می کنند. به طور معمول مدیریت استراتژیک شامل موارد زیر است: ۱- تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی و خارجی ۲- تدوین برنامه اجرایی ۳- اجرای برنامه اجرایی ۴- ارزیابی درجه موفقیت در اجرای برنامه و اعمال تغییرات زمانی که نتایج مطلوب به دست نیامده باشد. مدیریت استراتژیک تمام ابعاد سازمان را در بر می گیرد و باعث می شود تا کلیه قسمت […] ادامه مطلب ...