باید ها و نباید های ایمیل مارکتینگ

باید ها و نباید های ایمیل مارکتینگ

۵٫۰۰/۵ ۴ ۵٫۰۰ / ۵ stars باید ها و نباید های ایمیل مارکتینگ زمانی که طرح یک کمپین ایمیل مارکتینگ را در ذهن دارید، نکات بسیار زیادی هستند که حتما باید به آنها فکر کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را رقم بزنید. از زمان بندی و تاریخ و ساعت ایمیل گرفته تا نوشتن عنوان جذاب و نوشتن متن ایمیل، همه و همه مواردی هستند که می توانند در نتیجه کار تاثیر اساسی داشته باشند. ایمیل مارکتینگ از قدیمی ترین روش های بازاریابی اینترنتی محسوب می شود، از این رو در سال های گذشته […] ادامه مطلب ...