تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی برای کسب و کار هایی که با هدف موفقیت فعالیت می کنند یک ضرورت است. تحقیقات بازاریابی به شرکت ها و کسب و کار های کوچک و بزرگ کمک می کند تا وضعیت بازار، وضعیت محصول ، وضعیت خودشان و وضعیت مشتری به درستی تحلیل شود و بهترین محصول برای ارائه با بهترین قیمت در بهترین زمان به بهترین بازار مشخص شود.

امروزه با سرعت بالای ارائه محصولات جدید، خواسته های مشتریان نیز به سرعت تغییر می کند و اگر کسب و کار شما نتواند این تغییرات را به درستی شناسایی کند، نخواهد توانست محصولی مطابق خواست مشتری به بازار عرضه کند و چنین محصولی محکوم به شکست خواهد بود.